Sysmex Turkey
Menu

Şubat - Hücrelerin farklılaşması ve kötü huylu değişiklikler

Hücre tipleri ve olgunlaşma aşamaları, karakteristik yüzey proteinlerinin gen ifadesi kalıpları aracılığıyla ayırt edilebilir. Ayrıca gerek iyi huylu gerekse kötü huylu değişikliklerde belirli hücre tiplerinin (oransal veya mutlak) varlığı da hücre yüzeyi veya hücre içi antijen ifadelerindeki değişiklikler aracılığıyla gözlemlenebilir. Teşhis ve tedavide daha fazla ilerleme sağlamak için, hücre yüzeyinde veya hücre içinde yeni proteinlerin saptanmasının yanı sıra, bu proteinlerin hücre kaynaklı hastalıklarda hangi rolü oynadığının anlaşılması da çok önemlidir.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.