Sysmex Turkey
Menu

Nisan - İdrar sedimantasyonunda hyalin silindirler

İdrarda hyalin silindirler, fizyolojik olarak, kişinin alışkın olmadığı fiziksel efor harcaması sonucunda veya ateşli enfeksiyonlarda ortaya çıkabilir. Bunlar, böbreğin distal tübüllerinde ve toplama borularında Tamm-Horsfall glikoproteinin (THP) presipitasyonu ile oluşurlar ve idrar yoluyla papilla renalisten geçerek tübül sisteminden atılırlar. İdrar sedimantasyonunda görülen hyalin silindirler normal olmakla birlikte içlerinde eritrosit veya lipit içeren silindirler bir böbrek hastalığına işaret eder.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.