Sysmex Turkey
Menu

e-CHECK (XE)

Etkili kalite kontrol

e-CHECK (XE) X Sınıfı cihazlarımız için tasarlanmıştır. Analizörün teknik işlevlerini ve reaktif sistemini kapsamlı olarak kontrol etmenize olanak sağlar. Kontrol materyalinin düzenli kullanımı, X Sınıfı analizörlerinizin etkili ve güvenilir dâhili kalite kontrolünü sağlar.

e-CHECK (XE) kullanarak, hematoloji modelinden bağımsız olarak, hatta veteriner serisinin parçası olsa dahi, X Sınıfı analizörünüzün performansını kolayca izleyebilir ve doğrulayabilirsiniz. e-CHECK (XE) ilgili analizör tipinin bildirilebilen tüm parametreleri için test verileri sağlar: sekiz CBC parametresi, WBC diferansiyel sayımı, immatür miyeloid bilgisi, çekirdekli eritrositler ve retikülositler (mutlak ve nispi sayım).

Güvenli ve geniş klinik aralık

Ürün üç farklı konsantrasyonda sunulur. e-CHECK (XE) seviye 2 normal aralığı kapsar, e-CHECK (XE) seviye 1 alt anormal aralığı için kullanılır ve e-CHECK (XE) seviye 3 üst anormal aralığı izler.

FDA tarafından belirtilen tekniklerinin kullanımına göre Hepatit B yüzey antijeni, hepatit C virüsü (HCV) ve HIV1/HIV2 antikoruna karşı reaktif değildir. Dikkatli ambalajlama, buharlaşmadan ve hasardan korur, ürünün daha uzun süre stabil kalmasını sağlar.

Features

Daha fazla bilgi

RET kanalını güvenilir şekilde izleyebilmeniz için e-CHECK (XE), HFR alanındaki erken aşamalardan matür eritrositlere kadar retikülosit matürasyonunun tüm seviyelerini içerir. e-check (XE) içinde yer alan çekirdekli eritrositler sayesinde, NRBC kanalı için de hassas bir kalite kontrolü sağlayabilirsiniz. Kontrol materyali diferansiyel, retikülosit oranları ve çekirdekli eritrositler için lökosit sayılarını içerir. Bu şekilde ilgili tüm hücre popülasyonları uygun saçılım grafiğinde ayırt edici şekilde görüntülenir. Tüm ölçüm kanallarını kontrol etmenize imkan verir.

Master modülleriyle birlikte XE-pro veya XT-pro yazılımının uygulanması durumunda, kalite kontrolü ayrıca retikülosit hemoglobin eşdeğeri (RET-He), immatür granülosit (IG), hemopoietik progenitör hücreleri (HPC) ve immatür trombosit oranı (IPF) parametrelerini de içerir.

Tüm parametreler için girilen test verileri her zaman CD-ROM üzerinden otomatik olarak alınır.

Daha fazla bilgi

RET kanalını güvenilir şekilde izleyebilmeniz için e-CHECK (XE), HFR alanındaki erken aşamalardan matür eritrositlere kadar retikülosit matürasyonunun tüm seviyelerini içerir. e-check (XE) içinde yer alan çekirdekli eritrositler sayesinde, NRBC kanalı için de hassas bir kalite kontrolü sağlayabilirsiniz. Kontrol materyali diferansiyel, retikülosit oranları ve çekirdekli eritrositler için lökosit sayılarını içerir. Bu şekilde ilgili tüm hücre popülasyonları uygun saçılım grafiğinde ayırt edici şekilde görüntülenir. Tüm ölçüm kanallarını kontrol etmenize imkan verir.

Master modülleriyle birlikte XE-pro veya XT-pro yazılımının uygulanması durumunda, kalite kontrolü ayrıca retikülosit hemoglobin eşdeğeri (RET-He), immatür granülosit (IG), hemopoietik progenitör hücreleri (HPC) ve immatür trombosit oranı (IPF) parametrelerini de içerir.

Tüm parametreler için girilen test verileri her zaman CD-ROM üzerinden otomatik olarak alınır.

Kullanım amacı

XE-5000, XE-2100, XE-2100D, XE-2100L, XT-1800i, XT-2000i, XT-4000i, XT-1800iV, XT-2000iV ve XS serisi hematoloji analizörlerinin kalite kontrolü için kontrol materyali.

Parametreler

Tüm analizörler: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT(#), LYMPH(#), MONO(#), EO(#), BASO(#)

Analizör modeline ve kullanılan opsiyonel Master modüllerine göre, şu parametrelerden biri ya da birkaçı da kullanılabilir: NRBC, HPC, RET(%), RET(#), IRF, LFR, MFR, HFR, IG, RET-He, IPF

Teknik parametreler: DIFF-X, DIFF-Y, BASO-X, BASO-Y, RBC-X, RBC-Y, NRBC-X, NRBC-Y, IMI-DC, IMI-RF, FSC-

Test ve teknik veriler

Test verileri ortalama değerleri ve aralıkları (üst ve alt limit) CD-ROM üzerinde sağlanır, CD-ROM'dan otomatik veya manuel olarak girilir. Bunlar Sysmex Europe GmbH'nin ISO 9001 ve ISO 13485 sertifikalı KK laboratuvarında oluşturulur. Kontrol kan ürünlerinin tüm kullanım süresi boyunca güvenilir performans göstermesi için test verileri tüm parametreler için günlük olarak izlenir.

Açık flakonlar ve kapak delme işleviyle numune alınan flakonlar 7 gün stabil kalır. Ürün 8 hafta içinde kullanılmalıdır. Açılmadan önce ve açıldıktan sonra 2–8°C'de saklanmalıdır. Hacim flakon başına 4,5 ml'dir.

İletişim

Sysmex Turkey

Diagnostik Sistemleri Limited Sirketi

Maslak Office Building

Maslak Mh. Sümer Sk No:4 Kat:16

34485 Sarıyer İstanbul, Türkiye

+90 216 681 66 00 (30 hat)

+90 216 680 60 00

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.